home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> ศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบทุนการศึกษาให้น้อง

ศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบทุนการศึกษาให้น้อง

  

          อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาจาก นายแดนชัย แย้มศิริ ประธานสมาพันธ์นักศึกษาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้แทนสมาพันธ์นักศึกษาไฟฟ้าฯ จำนวน ๔ ทุน (ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท) แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๒ ทุน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า จำนวน ๒ ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก
จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี