home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> ประมวลภาพ กิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

ประมวลภาพ กิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 12


ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

  

          นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 12” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ณ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี บริเวณเชิงสะพานมหาเฐษฎาบดินทรานุสรณ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

  
  

VDO บรรยากาศกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 12


ข่าว : หน่วยประะชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
ภาพ : หน่วยประะชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี - กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ