home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

          วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  โดยองค์การนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561หอประชุมใหญ่  อาคารราชมงคล 36 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ตลอดจนคณาจารย์ประจำศูนย์นนทบุรีร่วมพิธี  

      

  

          โดยภายในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบันจำนวน  5  ทุน

     


ภาพ : กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี