home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> มทร.สุวรรณภูมิ บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม สืบสานประเพณีไทย

มทร.สุวรรณภูมิ บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม สืบสานประเพณีไทย

  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง “มทร.สุวรรณภูมิ บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในงานมีการสาธิต วิธีทำกระทงจากผู้เชี่ยวชาญ และการประกวดกระทงจากนักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดี ประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและ มอบรางวัล แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดกระทงในประเภทต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

  


ภาพ/ข่าว :  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ