home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร สานสัมพันธ์นนท์ ครั้งที่ ๑

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร สานสัมพันธ์นนท์ ครั้งที่ ๑

  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร “สานสัมพันธ์นนท์ ครั้งที่ ๑” โดยอาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด ซึ่ง อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี