home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)