home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   

  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์นนทบุรี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ การเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยฯ การให้บริการ สวัสดิการของนักศึกษาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

  


ข่าว : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ภาพ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี
มทร.สุวรรณภูมิ