ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาชาวจีน จากวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ | 92 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา | 64 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 61 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเข้าพรรษา” โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 57 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566 | 57 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 68 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือการขับเคลื่อนในด้านการทำความร่วมมือทางวิชาการ | 77 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 73 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมสรุปการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลนักศึกษาโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนสโมสรไลออนส์สากล ประจำปี 2023 | 51 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 62 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 63 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | 63 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 59 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือแนวทางการส่งนักศึกษาจาก Liaoning Petrochemical College เข้าศึกษาต่อ ณ มทร.สุวรรณภูมิ | 53 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ | 314 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 4/ 2566 | 330 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ศูนย์นนทบุรี | 307 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 312 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ อาจารย์ที่ทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ | 328 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 5/2566 | 338 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง | 318 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี | 323 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียนในศูนย์พื้นที่ | 310 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางจัดทำตารางเรียน ตารางสอน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 308 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมลงมาเพื่อบูรณะซ่อมแซม และพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและนำขึ้นประดิษฐาน | 324 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 308 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ศูนย์นนทบุรี | 77 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี | 94 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ครั้งที่ 1/2567 | 112 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แรลลี่การกุศล “ราชมงคลนนทบุรี ครั้งที่ 36” | 103 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566 | 15 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 | 72 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 | 24 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 | 14 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 | 9 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 | 14 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2566 | 12 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 | 18 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 56 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยการเงิน | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยพัสดุ | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยทรัพยากรบุคคล | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 31 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3938 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11225 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31838 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ