home -> สำหรับนักศึกษา -> โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

  

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ ครูและนักเรียนโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ภายในโครงการมีการแนะนำมหาวิทยาลัยฯ แนะแนวการเรียนการสอนของคณะ การเข้าศึกษาต่อ และกิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

   


ภาพ/ข่าว :  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ