home -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี

สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี

นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าสวัสดีและมอบของที่ระลึก แด่ อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี