ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 | 9 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 | 14 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2566 | 12 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 | 18 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3958 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11245 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31858 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ