ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยการเงิน | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยพัสดุ | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยทรัพยากรบุคคล | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสารบรรณและธุรการ | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสวัสดิการนักศึกษา | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสื่อสารองค์กร | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3931 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11218 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31831 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ