ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2566 | 15 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 | 24 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 | 14 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 | 9 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 | 14 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2566 | 12 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 | 18 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยการเงิน | 1 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยพัสดุ | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยทรัพยากรบุคคล | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสารบรรณและธุรการ | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการให้บริการหน่วยสวัสดิการนักศึกษา | 0 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานประเมินผลการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์นนทบุรี | 8 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566 | 5 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การเขียนข่าวและรายงานข่าว | 406 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเภทของภาพข่าว เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 249 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
HASHTAG คืออะไร | 75 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
หลักฐานการจ่าย หมายถึงอะไร | 305 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บทบาทหน้าที่การเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 112 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 11 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3918 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11205 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31818 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ