ประเภทของภาพข่าว เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาพถ่ายช่วยให้ข่าวมีความสมบูรณ์ จึงเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของเรื่อง รวมทั้งความนิยมต่อบุคคล และหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ภาพบุคคล เน้นบุคคลสำคัญในเหตุการณ์
 2. ภาพกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ
 3. ภาพสถานที่ เน้นสถานที่สำคัญในข่าว
 4. ภาพเหตุการณ์ เน้นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ

     

เทคนิคในการถ่ายภาพให้ได้ลงข่าว

มีข้อควรพิจารณาดังนี้

 1. ภาพถ่ายควรสอดคล้องกับเนื้อหาข่าว มีเรื่องราว มีชีวิต มีความชัดเจน สามารถบอกเรื่องราวให้ผู้ดู รู้เรื่องและเข้าใจได้ และควรมีคำอธิบายใต้ภาพ ซึ่งมีรายละเอียดว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร
 2. ภาพถ่ายประกอบข่าวของบุคคลผู้เป็นแหล่งข่าวในภาพ ควรจับภาพบุคคลผู้เป็นแหล่งข่าว ตอนอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น กอดอก กำลังจับปากกา กำลังพูดอธิบาย ซึ่งทำให้ภาพข่าวดูมีมีชีวิต น่าสนใจยิ่งขึ้น
 3. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกบุคคลที่น่าสนใจ จะตามใจผู้ที่ต้องการเป็นข่าวไม่ได้ ต้องใช้วิจารณญาณในการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพให้เหมาะสม หากภาพถ่ายไม่น่าสนใจ ไม่มีความแปลกใหม่ อาจไม่ได้รับการตีพิมพ์

วิธีการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น จากเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ซึ่งมีข้อแนะนำในการถ่ายภาพดังนี้

 1. วางนิ้วไว้บนปุ่มชัตเตอร์แล้วกดลงเบา ๆ อย่าเพิ่งกดลงไปจนสุด กล้องจะเริ่มโฟกัสภาพและคำนวณแสง จากนั้นค่อยกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปอีกครึ่งหนึ่งจนสุด กล้องก็จะบันทึกภาพทันที ภาพที่ได้จะไม่สั่นและได้จังหวะที่ต้องการ
 2. การถ่ายภาพย้อนแสง สามารถเปิดแฟลชช่วย เพื่อไม่ให้ภาพที่ออกมามืด
 3. การถ่ายภาพบุคคลครึ่งตัว (Portrait) ผู้ถ่ายภาพควรย่อตัวเล็กน้อย เนื่องจากหากถ่ายจากส่วนสูงปกติ ภาพที่อยู่ในมุมที่กดลง จะทำให้ศรีษะดูใหญ่ และช่วงตัวดูสั้น เป็นสาเหตุให้ได้ภาพที่ลำตัวและขาสั้น แต่ศรีษะโต เมื่อถ่ายภาพบุคคลเต็มตัว
 4. การถ่ายภาพบุคคล ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ด้านแสง ฉากหน้า ฉากหลัง โดยเฉพาะฉากหลังที่ดีต้องไม่รกและรบกวนสายตาในการมอง ต้องหลีกเลี่ยงฉากดังกล่าว หรือถ่ายให้ฉากหลังเบลอ ด้วยการปรับค่า รูรับแสงให้กว้าง ความเร็วชัตเตอร์สูง

เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเป็นภาพประกอบข่าว

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์นั้นต้องใช้ภาพหมู่เพื่อประกอบในการเผยแพร่ข่าวค่อนข้างมาก ซึ่งมีข้อแนะนำในการถ่ายภาพหมู่ดังนี้

 1. พยายามให้น้ำหนักของภาพดูสมดุล ไม่หนักไปทางซ้ายหรือขวา ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างภาพ เนื่องจากเป็นผู้ที่เห็นองค์ประกอบทั้งหมด
 2. การถ่ายภาพหมู่บ่อยครั้งต้องถ่ายในที่มีแสงน้อย ต้องใช้แฟลชช่วย ควรให้ภาพที่ออกมาเห็นชัดเจนทุกคน
 3. หากไม่ต้องการให้ผู้ถูกถ่ายภาพหมู่บางคนหลับตา อาจใช้วิธีให้ทุกคนหลับตาก่อน แล้วจึงนับ 1-2-3 ให้เปิดตาได้ แล้วจึงทำการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ จะได้ภาพที่ไม่มีใครหลับตา
 4. การถ่ายภาพหมู่ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม อาจถ่ายตอนเริ่มต้นกิจกรรมหรือระหว่างการทำกิจกรรม เพราะหากรอเสร็จสิ้นกิจกรรม สมาชิกอาจอยู่ไม่ครบหรือสื่อมวลชนบางท่านไม่สามารถรอจนจบกิจกรรม

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

วราภรณ์ ชวพงษ์, เทคนิคการเขียนข่าว ส่งข่าว และเผยแพร่ภาพข่าวสู่สื่อมวลชน, เอกสารเผยแพร่

นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ และคณะ (2543), เหยี่ยวข่าวภาคประชาชน, เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์

วีรนิจ ทรรทรานนท์ (2548), รู้ลึกเรื่องกล้องดิจิตอล รู้จริงเรื่องการถ่ายภาพ, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด

ภาพประกอบ

th.pngtree.com

ข้อมูลจาก : เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


250 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 38 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 3945 ครั้ง
 • ปีนี้ : 11232 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 31845 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ