โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2567 ทำบุญสงกรานต์และบำเพ็ญกุศล แด่ คณาจารย์ที่ล่วงลับ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดท้ายเมือง โดย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำกราบขอพรคณาจารย์อาวุโส ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

     

     

     

     

     

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


462 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3962 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11249 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31862 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ