ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการนานาชาติและเข้าศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง | 356 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์นนทบุรี | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 5/2565 | 349 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักบัญชีไทย | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย | 324 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1 | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี (UVC) | 331 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและดำเนินการแก้ไขปัญหา | 319 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 12 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3919 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11206 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31819 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ