การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี (UVC)

อาจารย์ชิดกานท์ ขุนเอียด ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ ดร.ยศพล รัฐอมฤต หัวหน้ากองวิศวกรรมระบบควบคุมโรงไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (อวร.) กลุ่ม I SEE U การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และทีมงาน ในการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี (UVC) และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างองค์ความรู้การประกอบเครื่องฆ่าเชื้อโรค (UVC) เพื่อประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ที่เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและช่วยเหลือสังคมต่อไป เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

                                                          

                                                                                               

ข้อมูลจาก : ภาพ / ข้อมูล : นิษฐาภรณ์ ชาญสมร เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


332 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 16 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3923 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11210 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31823 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ