การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard

นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard โดย นายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา และนายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Live Streaming Studio ที่ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Youtube แก่ บุคลากร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

                                                       

                                                       

 

ข้อมูลจาก : ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


318 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 18 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3925 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11212 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31825 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ