คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานเปิดโครงการ BA&IT Connect : บริหารธุรกิจ สานความคิด เชื่อมต่อพลังแห่งการเรียนรู้ กล่าวให้การต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายวรวงศ์ ระฆังทอง นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เป็นการลงนามระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปนายกของสมาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิต การจัดการฝึกอบรม กิจกรรมอื่นตามที่ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

                                                      

                                                      

ข้อมูลจาก : ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


325 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 56 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3963 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11250 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31863 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ