ประชุมวิชาการนานาชาติและเข้าศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

ประชุมวิชาการนานาชาติและเข้าศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี และ อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการระหว่างประเทศ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ The Conference on Bridges for Science and Education (ASAIHL) 2022 พร้อมเข้าพบผู้บริหาร University of Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อเจรจาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและเดินทางไปศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ณ Tallinn University of Technology สาธารณรัฐเอสโตเนีย และร่วมพูดคุยกับสถาบัน องค์กรธุรกิจ อีกทั้งยังเข้าพบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทย ณ กรุงเฮลชิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

 

ข้อมูลจาก : ภาพ / ข้อมูล : อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


357 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 47 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3954 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11241 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31854 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ