ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์นนทบุรี

อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เนื่องด้วย มีกรรมการลาออกจากสภาคณาจารย์ฯ 1 ตำแหน่ง โดยจะมีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ข้อมูลจาก : ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


340 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 48 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3955 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11242 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31855 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ