ลงพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและดำเนินการแก้ไขปัญหา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี และ นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการปฎิบัติงานของบุคลากรและการเรียนของนักศึกษาภายในศูนย์พื้นที่ เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

                                          

                                          

ข้อมูลจาก : ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


320 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 20 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3927 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11214 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31827 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ