การแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) และคุณพงศกร ภัทรมานพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ร่วมแถลงข่าว การจัดการศึกษาให้แก่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เพื่อประกาศความพร้อมเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1 โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

                                                        

                                                        

ข้อมูลจาก : ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


327 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3921 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11208 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31821 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ