พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาวุโส)

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ นายทรงพล ทิมาศาสตร์ และ นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาวุโส) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำและรดน้ำกราบขอพร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/ 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

     

     

     

     

     

     

     

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


376 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 40 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3947 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11234 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31847 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ