ประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุมบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภายในศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมประชุม ในการติดตาม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องผลการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฎิบัติงาน เพื่อทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

   

   

   

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


211 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 11 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3918 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11205 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31818 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ