พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี โรงเรียนช่างกลนนทบุรี โดย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคม และ นายสมบัติ หุ่นฉายศรี นายปราโมทย์ วุฑฒิสาร พลตรี สาธร ศาสตร์มูล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี และนายกหรือผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างกลลพบุรี คณาจารย์ปัจจุบัน คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ ลานเฟืองทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

   

    

    

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


184 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 63 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3970 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11257 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31870 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ