ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม อาคารราชมงคล 36) พร้อมด้วยคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

    

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


161 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3964 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11251 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31864 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ