นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมขององค์กร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยมี นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอ พร้อมตอบคำถามการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

    

    

    

    

    

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


108 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3951 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11238 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31851 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ