พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี โรงเรียนการช่างนนทบุรี (จัดขึ้นโดยชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี) ซึ่ง อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี คณาจารย์ปัจจุบัน คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

    

    

    

    

    

ข้อมูลจาก : ภาพ : ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


156 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 41 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3948 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11235 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31848 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ