ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้โอวาท และแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แก่ นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดย อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วม ซึ่ง นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.จิรานุวัฒน์ คำปลิว อาจารย์ประจำคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทีมงานร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ณ หอประชุม อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


371 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 40 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3947 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11234 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31847 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ