โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ รุ่นที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี และ นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เข้าร่วมเปิดงาน Welcoming ceremony for Linyi Vocational College โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยขั้นพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (Fundamental Thai Language and Culture for the foreigners) (หลักสูตรระยะสั้น) รุ่น 2 ปี 2024 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ คุณสวี่ หลัน (Ms. Xu Lun) อุปฑูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และ ศาสตราจารย์ คุณหวัง ฮวน (Ms. Wang Huan) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย คุณจ้าวหมิงกวง (Mr. Zhan Mingguang) ผู้อำนวยการหลักสูตร คณะชาวจีนโพ้นทะเล ศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครฯ-อาเซียน แห่งมหาวิทยาลัยเปิดแห่งฝูเจี้ยน และนักศึกษา บุคคลากรของวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ (Linyi Vocational College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วม ทั้งนี้อธิการบดีได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา โครงการบริการวิชาการนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non Degree โดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน รวมถึงการฝึกปฏิบัติใช้ภาษาไทยในการสื่อสารภายนอกห้องเรียนในสถานการณ์จริง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ คุณสวี่ หลัน (Ms. Xu Lun) อุปฑูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และศาสตราจารย์ คุณหวัง ฮวน (Ms. Wang Huan) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนเจียเกิง

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ข้อมูลจาก : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี


161 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3934 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11221 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31834 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ