นายเฉลิม ขุนเอียด

Mr.Chalerm Khunead
รองอธิการบดี
Vice President

นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว

Mrs.Nattakarn Mungktrw
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
Director of Office of Resource Management Division, Nonthaburi

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารอื่นๆ

ดูทั้งหมด

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 71
  • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
  • หน่วยสารบรรณ 02-525-2682
  • หน่วยการเงิน 02-526-5045
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3949 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11236 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31849 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ